Outputs

Research papers

1) Jůza T., Ricard D., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J. (2015) Species-specific gradients of juvenile fish density and size in pelagic areas of temperate reservoirs. Hydrobiologia 762: 169-181.

2) Vejřík L., Matějíčková I., Jůza T., Frouzová J., Seďa J., Blabolil P., Ricard D., Vašek M., Kubečka J., Říha M., Čech M. (2016) Small fish use the hypoxic pelagic zone as a refuge from predators. Freshwater Biology 61: 899-913.

3) Vejřík L., Matějíčková I., Seďa J., Blabolil P., Jůza T., Vašek M., Ricard D., Matěna J., Frouzová J., Kubečka J., Říha M., Čech M. (2016) Who is who: an anomalous predator-prey role exchange between cyprinids and perch. PloS ONE 11(6): e0156430. doi:10.1371/journal.pone.0156430.

4) Vejříková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Blabolil P., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S., Šmejkal M., Frouzová J., Peterka J. (2016) Distribution of herbivorous fish is frozen by low temperature. Scientific Reports 6, doi: 10.1038/srep39600

5) Čech M., Frouzová J., Peterka J., Jůza T., Kratochvíl M., Draštík V., Vašek M., Kubečka J. (2017) Sampling of deep benthic perch fry: insight into the diel vertical migrations. Hydrobiologia 784: 1-8.

6) Kalous L., Kuříková P., Kohout J., Rylková K., Petrtýl M., Čech M. (2017). Differences in spatial communities of European perch (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) fry in a canyon-shaped reservoir are not attributable to genetics. Journal of Applied Ichthyology 33: 306-313.

7) Sajdlová Z., Jůza T., Frouzová J., Seďa J., Čech M. (2017) Bathypelagic percid fry, the strongly predominated fry community in the deep European reservoir. Hydrobiologia 787(1): 341-352.

8) Vejřík L., Matějíčková I., Kočvara L., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Peterka J., Čech M. (2017) Thirty-year-old paradigm about unpalatable perch egg strands disclaimed by the freshwater top-predator, the European catfish (Silurus glanis). PloS ONE 12(1): e0169000. doi:10.1371/journal.pone.0169000.

9) Vejříková I., Eloranta A. P., Vejřík L., Šmejkal M., Čech M., Sajdlová Z., Holubová M., Frouzová J., Kiljunen M., Peterka J. (2017) Macrophytes shape trophic niche variation among generalist fishes. PlosONE 12(5): e0177114. doi:10.1371/journal.pone.0177114.

10) Eloranta A.P., Vejříková I., Čech M., Vejřík L., Holubová M., Šmejkal M., Frouzová J., Kiljunen M., Jones I.R., Peterka J. (2017) Some like it deep: littoral and profundal niche specialization by ruffe (Gymnocephalus cernua). Freshwater Biology 62: 1401-1409.

11) Šmejkal M., Ricard D., Vejřík L., Mrkvička T., Vebrová L., Baran R., Blabolil P., Sajdlová Z., Vejříková I., Prchalová M., Kubečka, J. (accepted). Seasonal and daily protandry in a cyprinid fish. Scientific Reports

12) Šmejkal M., Baran R., Blabolil P., Vejřík L., Prchalová M., Bartoň D., Mrkvička T., Kubečka J. (accepted) Early life-history predator-prey reversal in two cyprinid fishes. Scientific Reports

 

13) Jůza T., Draštík V., Čech M., Sajdlová Z., Anton-Pardo M.T., Peterka J. (submitted) Spatio-temporal distribution and mortality of maraena whitefish (Coregonus maraena) early juveniles in a newly created lake. Hydrobiologia

14) Jůza T., Baran R., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Kubečka J., Mrkvička T., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J. (submitted) Factors driving distribution of four freshwater fish species in artificial European water bodies. Hydrobiologia

15) Holubová M., Blabolil P., Čech M., Vašek M., Peterka J. (submitted) Species-specific schooling behaviour of fish in the freshwater pelagic habitat: an observational study. Plos ONE

16) Gjelland K.Ø. (submitted) Time-of-arrival based positioning of aquatic animals using YAPS (Yet Another Positioning System). Methods in Ecology and Evolution

17) Sajdlová Z., Frouzová J., Draštík V., Jůza T., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Vašek M., Kubečka J., Čech M. (submitted) Are diel vertical migrations of young-of-the-year European perch (Perca fluviatilis L.) under direct control of light intensity? Evidence from the large field experiment. Freshwater Biology

18) Šmejkal M., Ricard D., Sajdlová Z., Mrkvička T., Čech M., Vejřík L., Blabolil P., Matějíčková I., Brönmark Ch., Peterka J. (submitted) Can species-specific prey response to dietary cues explain prey susceptibility to predation? PloS ONE

19) Vejřík L., Vejříková I., Blabolil P., Eloranta A.P., Kočvara L., Peterka J., Sajdlová Z., Chung S.H.T, Šmejkal M., Kiljunen M., Čech M. (submitted) In search of freshwater apex predator: Impact on ecosystem, contrasting patterns of individual specialization and trophic coupling in two predators. Scientific Reports
20) Vejříková I., Vejřík L., Lepš J., Kočvara L., Sajdlová Z., Čtvrtlíková M., Peterka J. (submitted) Impact of herbivory and competition on structure of the lake ecosystem: underwater interactions in experimental design. Journal of Ecology

 
Book chapters

1) Blabolil P., Říha M., Prchalová M., Kubečka J., Peterka J., Jůza T.: Rámcová směrnice o vodách (2000/60/EC) a její dopady na rybářské hospodaření v povrchových vodách stojatých. In: Randák T., Slavík O., Kubečka J., Adámek Z., Horký P., Turek J., Vostradovský J., Hladík M., Peterka J., Musil J., Prchalová M., Jůza T., Kratochvíl M., Boukal D., Vašek M., Andreji J., Dvořák P., Just T., Blabolil P., Říha M. (2015) Rybářství ve volných vodách [Fishery in open waters]. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 434 p.

2) Peterka J., Kubečka J.: Formování nových vodních ekosystémů – údolní nádrže, důlní jezera. In: Randák T., Slavík O., Kubečka J., Adámek Z., Horký P., Turek J., Vostradovský J., Hladík M., Peterka J., Musil J., Prchalová M., Jůza T., Kratochvíl M., Boukal D., Vašek M., Andreji J., Dvořák P., Just T., Blabolil P., Říha M. (2015) Rybářství ve volných vodách [Fishery in open waters]. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 434 p.

3) Kubečka J., Jůza T., Prchalová M., Říha M.: Základní analýzy populací a prostorová distribuce rybích společenstev v nádržích. In: Randák T., Slavík O., Kubečka J., Adámek Z., Horký P., Turek J., Vostradovský J., Hladík M., Peterka J., Musil J., Prchalová M., Jůza T., Kratochvíl M., Boukal D., Vašek M., Andreji J., Dvořák P., Just T., Blabolil P., Říha M. (2015) Rybářství ve volných vodách [Fishery in open waters]. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 434 p.

4) Jůza T., Kubečka J., Prchalová M., Peterka J.: Odlov ryb pomocí sítí. In: Randák T., Slavík O., Kubečka J., Adámek Z., Horký P., Turek J., Vostradovský J., Hladík M., Peterka J., Musil J., Prchalová M., Jůza T., Kratochvíl M., Boukal D., Vašek M., Andreji J., Dvořák P., Just T., Blabolil P., Říha M. (2015) Rybářství ve volných vodách [Fishery in open waters]. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 434 p.

 

International conferences

1) Čech M., Draštík V., Frouzová J., Kratochvíl M., Jůza T., Vejřík L., Sajdlová Z., Matěna J., Kubečka J. (poster presentation) Distribution and diel vertical migrations of perch (Perca fluviatilis, L.) fry in reservoirs. Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, September 8-11 2014, České Budějovice, Czech Republic.

2) Čech M., Peterka J., Říha M., Vejřík L., Jůza T., Kratochvíl M., Draštík V., Muška M., Sajdlová Z., Kubečka J. (poster presentation) Distribution of egg strands of perch (Perca fluviatilis L.) in lakes and reservoirs: research and pleasure hand in hand. Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, September 8-11 2014, České Budějovice, Czech Republic.

3) Matějíčková I., Peterka J., Syväranta J., Vejřík L., Kočvara L. (poster presentation) Strong effect of macrophytes on fish trophic relationships, example of cyprinids in post-mining lakes. Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, September 8-11 2014, České Budějovice, Czech Republic.

4) Peterka J., Matějíčková I., Syväranta J., Vejřík L., Čech M. (oral presentation) Strong effect of macrophytes on fish trophic structure, example of cyprinids in post-mining lakes (Czech Republic) Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, September 8-11 2014, České Budějovice, Czech Republic.

5) Vejřík L., Čech M., Matějíčková I., Frouzová J., Jůza T., Seďa J., Draštík V., Kubečka J. (poster presentation) Hypoxic pelagial as a refuge for small fish in freshwater ecosystem. Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, September 8-11 2014, České Budějovice, Czech Republic.

6) Peterka J., Matějíčková I., Syväranta J., Vejřík L., Čech M. (oral presentation) Unusually deep habitat use by northern pike (Esox lucius) related to specific distribution of its first prey-fish. 9th Symposium for European Freshwater Sciences, July 5-10 2015, Geneva, Switzerland.

7) Gjelland K.Ø., Serra-Llinares R.M., Haltunnen E., Arechavala-Lopez P., Hedger R.D., Nilsen R., Bjørn P.A., Finstad B. (oral presentation) A fate assessment key for acoustically tagged fish. 3rd International Conference on Fish Telemetry, July 13-17 2015, Halifax, Canada.

8) Matějíčková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Blabolil P., Frouzová J., Peterka J. (oral presentation) Is evolutionary trend to fish herbivory in higher latitude frozen by low temperature? Species on the move, February 9-12 2016, Hobart, Tasmania.

9) Vejřík L., Matějíčková I., Frouzová J., Jůza T., Kubečka J., Čech M. (poster presentation) Hypoxic pelagic zone as a refuge for small fish in a freshwater ecosystem. Species on the move, February 9-12 2016, Hobart, Tasmania.

10) Gjelland K.Ø., Říha M., Pavlová V., Haltunnen E., Serra-Llinares R.M., Økland F., Baktoft H., Arechavala-Lopez P., Hedger R.D., Nilsen R., Uglem I., Peterka J. (oral presentation) Detectives in fish behaviour: The challenge of separating prey from predator in telemetry observations. Animal Movement International Symposium, February 16-17 2016, Lund, Sweden.

11) Pavlová V., Říha M., Gjelland K.Ø., Baktoft H., Vejřík L., Matějíčková I., Šmejkal M., Holubová M., Jůza T., Sajdlová Z., Chung S., Čech M., Økland F., Peterka J. (poster presentation) Modelling freshwater fish movement and habitat use based on species-specific feeding strategies. Animal Movement International Symposium, February 16-17 2016, Lund, Sweden.

12) Říha M., Gjelland K.Ø., Baktoft H., Pavlová V., Vejřík L., Matějíčková I., Šmejkal M., Holubová M., Jůza T., Sajdlová Z., Chung S., Čech M., Økland F., Peterka J. (poster presentation) Application of an underwater positioning system for long-term observation of fish behavior and habitat use. Annual Meeting of COST Action FITFISH, April 22 2016, Belgrade, Serbia.

13) Čech M., Peterka J., Říha M., Vejřík L., Jůza T., Kratochvíl M., Draštík V., Muška M., Sajdlová Z., Kubečka J. (oral presentation) Distribution of egg strands of perch (Perca fluviatilis L.) in lakes and reservoirs: research and pleasure hand in hand. Percis IV., April 18-22 2016, Tartu, Estonia.

14) Čech M., Peterka J., Říha M., Vejřík L., Jůza T., Kratochvíl M., Draštík V., Muška M., Znachor P., Kubečka J. (oral presentation) Extremely shallow spawning of perch (Perca fluviatilis L.): the roles of sheltered bays, dense semi-terrestrial vegetation and low visibility in deeper water. Percis IV., April 18-22 2016, Tartu, Estonia.

15) Petrtýl M., Kalous L., Frouzová J., Čech M. (oral presentation) Effect of habitat type on short- and long-term growth parameters of the European perch (Perca fluviatilis L.) Percis IV., April 18-22 2016, Tartu, Estonia.

16) Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jůza T., Vejřík L., Sajdlová Z., Kratochvíl M., Peterka J., Vašek M., Matěna J., Kubečka J. (oral presentation) Different predator avoidance strategies of percid fry in lakes and reservoirs. Percis IV., April 18-22 2016, Tartu, Estonia.

17) Vejřík L., Matějíčková I., Frouzová J., Seďa J., Blabolil P., Ricard D., Vašek M., Kubečka J., Říha M., Jůza T., Čech M. (oral presentation) Juvenile perch use the hypoxic pelagic zone as a refuge from predators. Percis IV., April 18-22 2016, Tartu, Estonia.

18) Čech M., Draštík V., Frouzová J., Kratochvíl M., Jůza T., Sajdlová Z., Peterka J., Vašek M., Matěna J., Kubečka J. (oral presentation) Distribution, qualitative characteristics and behavior of bathypelagic perch (Perca fluviatilis L.) fry layer in reservoirs. Percis IV., April 18-22 2016, Tartu, Estonia.

19) Holubová M., Blabolil P., Peterka J. (poster presentation) Fish schooling behavior in the pelagic habitat of a freshwater temperate reservoir. 5th Meeting of Fresh Blood for FreshWater, April 9-13 2017, České Budějovice, Czech Republic.

20) Blabolil P., Duras J., Jůza T., Matěna J., Muška M., Říha M., Vejřík L., Peterka J. (poster presentation) Burbot ecology in central European reservoirs. 5th Meeting of Fresh Blood for FreshWater, April 9-13 2017, České Budějovice, Czech Republic.

21) Blabolil P., Duras J., Jůza T., Matěna J., Muška M., Říha M., Vejřík L., Peterka J. (poster presentation) Burbot ecology in central European reservoirs. 10th Symposium for European Freshwater Sciences, July 2-7 2017, Olomouc, Czech Republic.

 

National conferences

1) Holubová M. (oral presentation) Factors affecting formation and character of fish shoals. Postgraduate student conference, February 17-18 2015, České Budějovice, Czech Republic.

2) Matějíčková I. (oral presentation) Factors influencing the succession of submerged macrophytes in post-mining lakes. Postgraduate student conference, February 17-18 2015, České Budějovice, Czech Republic.

3) Šmejkal M. (oral presentation) The role of olfaction in the predator-prey relationships: comparison of prey species with differing strategy. Postgraduate student conference, February 17-18 2015, České Budějovice, Czech Republic.

4) Vejřík L. (oral presentation) Biology of predatory fish species in artificial lakes and reservoirs. Postgraduate student conference, February 17-18 2015, České Budějovice, Czech Republic.

5) Peterka J., Matějíčková I., Vejřík L., Čech M., Draštík V., Syväranta J. (oral presentation) Atypický výskyt litorálního, silně stanovištního predátora v hlubokých habitatech volné vody: důsledek vtištěné vazby na kořist s charakteristickým hlubinným výskytem. XV. Česká rybářská a ichtyologická konference, February 4-5 2016, Praha, Česká republika.

6) Blabolil P., Říha M., Kubečka J., Opatřilová L. (poster presentation) Výsledky srovnávacího procesu metod hodnocení biologické složky ryby v rámci skupiny Central Baltic – Lakes. XV. Česká rybářská a ichtyologická konference, February 4-5 2016. Praha, Česká republika.

7) Jůza T., Draštík V., Čech M., Sajdlová Z., Anton-Pardo M.T., Peterka J. (poster presentation) Časoprostorová distribuce a mortalita časných juvenilů síha marény (Coregonus maraena) v nově napuštěném jezeře po těžbě hnědého uhlí. XV. Česká rybářská a ichtyologická konference, February 4-5 2016, Praha, Česká republika.

8) Matěna J., Jůza T., Sajdlová Z., Draštík V., Anton-Pardo M.T., Čech M. (poster presentation) Ichthyoplankton and pelagic juveniles of the Milada coal mining lake. XV. Česká rybářská a ichtyologická konference, February 4-5 2016, Praha, Česká republika.

 

Reports

1) Peterka J. (2015) Výsledky průzkumu rybí obsádky jezera Chabařovice v roce 2014. Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Zpráva pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik, 22 pp.

2) Peterka J. (2015) Výsledky průzkumu rybí obsádky jezera Most v roce 2014. Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Zpráva pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik, 22 pp.

3) Vejřík L., Matějíčková I., Kubečka J., Peterka J. (2016) Simulace vlivu rekreačního rybolovu na populaci sumce velkého na jezeře Milada a návrh opatření pro zajištění stabilního stavu populace dravých ryb. Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Zpráva pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik. 10 pp.

4) Vejřík L., Matějíčková I., Kubečka J., Peterka J. (2016) Simulace vlivu rekreačního rybolovu na populaci sumce velkého na jezeře Most a návrh opatření pro zajištění stabilního stavu populace dravých ryb. Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Zpráva pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik. 10 pp.

5) Peterka J. (2016) Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Chabařovice v roce 2015. Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Zpráva pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik, 41 pp.

6) Peterka J. (2016) Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Most v roce 2015. Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Zpráva pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik, 43 pp.

 

Popularization

1) Peterka J. (oral presentation) MacFish - Structuring effect of submerged macrophytes on trophic relationships and distribution of fish in deep lakes. IH 2020 – A Vision for the Future, March 16 2015, České Budějovice, Czech Republic.

2) Photographs taken by Lukáš Vejřík during the MacFish project won great second and third place in "Photogenic science" competition!

3) Vejřík L., Matějíčková I., Peterka J. (2016) Makrofyta: Nemilovaná, ale užitečná. Rybářství 3: 38-43.

4) Blabolil P., Říha M., Kubečka J., Opatřilová L. (2016) Výsledky srovnávacího procesu metod hodnocení biologické složky ryby. Vodní hospodářství 3: 4-7.

5) Czech TV (39:16)

6) Blabolil P. (oral presentation) Přispěje Rámcová směrnice vodní politiky ke zlepšení ekologické kvality našich vod? Setkání mladých limnologů, April 29-May 1 2016, Plzeň, Czech Republic.

7) Eloranta E. (oral presentation) Stable isotopes in wet and fishy studies. IHB seminar, April 28 20165, České Budějovice, Czech Republic.

8) Peterka J. (oral presentation) Řízená sukcese rybích společenstev důlních jezer Milada, Most a Medard. Setkání mladých limnologů, April 29-May 1 2016, Plzeň, Czech Republic.

9) Peterka J. (oral presentation) Vývoj rybího společenstva jezera Milada: vliv mezidruhových interakcí a zásady pro budoucí obhospodařování jezera. Ichtyologický výzkum jezera Milada a doporučení pro budoucí management, November 22 2016, Ústí nad Labem, Czech Republic.

10) Vejřík L. (oral presentation) Předpokládaný vliv sportovního rybolovu na rybí obsádku jezera Milada: příklad sumce velkého. Ichtyologický výzkum jezera Milada a doporučení pro budoucí management, November 22 2016, Ústí nad Labem, Czech Republic.

11) Čech M. (oral presentation) Potrava kormorána velkého v regionu jezera Milada a odhad potenciálních rizik predace. Ichtyologický výzkum jezera Milada a doporučení pro budoucí management, November 22 2016, Ústí nad Labem, Czech Republic.

12) Vejřík L. (oral presentation) O rybách a rybářství. Městská knihovna Nové Sedlo, April 26 2017, Nové Sedlo, Czech Republic.

13) Peterka J. Et Al. (oral presentation) Structuring effect of submerged macrophytes on trophic relationships and distribution of fish in deep lakes: project results. IHB seminar, April 28 2017, České Budějovice, Czech Republic.

14) Vejřík L., Vejříková I. (2017) Mizející podmořské pralesy. Rybářství 5: ?-?.