Výzkumný tým

Biologické centrum AV ČR:
RNDr. Jiří Peterka, Ph.D., vedoucí a koordinátor projektu, vedoucí pracovního balíčku 4 – plánování terénních aktivit, sběr, zpracování a vyhodnocení dat – trofické vztahy (SIA, DTCA), prostorová distribuce a využívání habitatů staršími juvenily a dospělci (tenatové sítě, košelkový nevod, UVC)
RNDr. Martin Čech, Ph.D., vedoucí pracovního balíčku 1 – plánování terénních aktivit, sběr, zpracování a vyhodnocení dat – diurnální migrace larválních a časně juvenilních stádií ryb (hydroakustika, plůdkové vlečné sítě), prostorová distribuce a využívání habitatů staršími juvenily a dospělci (tenatové sítě, UVC)
Mgr. Tomáš Jůza, Ph.D., vedoucí pracovního balíčku 3 – plánování terénních aktivit, sběr, zpracování a vyhodnocení dat – diurnální migrace larválních a časně juvenilních stádií ryb (plůdkové vlečné sítě), prostorová distribuce a využívání habitatů staršími juvenily a dospělci (tenatové sítě)
RNDr. Milan Muška, Ph.D. – plánování terénních aktivit, sběr, zpracování a vyhodnocení dat – prostorová distribuce a využívání habitatů staršími juvenily a dospělci (hydroakustika, tenatové sítě), hejnové chování (hydroakustika)
Mgr. Ivana Matějíčková – sběr, zpracování a vyhodnocení dat – trofické vztahy (SIA, DTCA), prostorová distribuce a využívání habitatů staršími juvenily a dospělci (tenatové sítě), druhové složení společenstva makrofyt
Mgr. Michaela Holubová – sběr, zpracování a vyhodnocení dat – prostorová distribuce a využívání habitatů staršími juvenily a dospělci (UVC, tenatové sítě, hydroakustika), hejnové chování (UVC, hydroakustika)
Mgr. Marek Šmejkal – sběr, zpracování a vyhodnocení dat – využívání habitatů a chování dravců (tenatové sítě), diseminace výsledků
RNDr. Ing. Lukáš Vejřík – sběr, zpracování a vyhodnocení dat – individuální potravní specializace (DTCA, SIA, tenatové sítě)
Mgr. Luboš Kočvara – technik – sběr a zpracování dat, DTCA, skalimetrické analýzy
 
Norský institut pro výzkum přírody:
Karl Øystein Gjelland, Ph.D., vedoucí pracovních balíčků 2 a 5 – plánování terénních aktivit, sběr, zpracování a vyhodnocení dat – prostorová distribuce a využívání habitatů staršími juvenily a dospělci (akustická telemetrie, hydroakustika)
Finn Økland, Ph.D. – plánování terénních aktivit, sběr, zpracování a vyhodnocení dat – prostorová distribuce a využívání habitatů staršími juvenily a dospělci (akustická telemetrie, hydroakustika)
Antti Eloranta, Ph.D. – plánování terénních aktivit, sběr, zpracování a vyhodnocení dat – trofické vztahy (SIA, DTCA), prostorová distribuce a využívání habitatů staršími juvenily a dospělci (tenatové sítě)
Odd Terje Sandlund, Ph.D. – plánování terénních aktivit, sběr, zpracování a vyhodnocení dat – prostorová distribuce a využívání habitatů staršími juvenily a dospělci